Erime Enerjisi nedir? Ne işe yarar?

erime-enerjisi-nedir-ne-ise-yarar
Erime enerjisi

• Erime enerjisi nedir?


Atom enerjisinin yararlarına sahip ve aynı işlevi görmekle  birlikte risk içermeyen bir baş­ka enerji bulunamaz mı?

Bulundu bile: Bu, “termonük­leer” dediğimiz erime (fusion) ener­jisidir. Atom çekirdeklerini parçalanmaktansa onları eritmek daha elverişlidir. Sözgelişi; iki hidrojen çekirdeğinin birbirine çarparak eriyip tek çekirdek (yani bir helyum çekir­deği) haline gelmesi sonucunda büyük bir ısı yayılır. Bunun en önemli uygu­laması Hidrojen Bombası’dır. Bu iş­lemin kalıntı bırakmaması, temel maddesinin gerçekten bitmez tüken­mez bir maddeden sudan yapıl­mış otamasının faydaları hemen ka­bul edildi ve bu korkunç aracı tüken­mez bir enerji kaynağı haline sokmak için gerekli çalışmalara girişildi. Ar­tık ona geleceğin enerjisi gözüyle ba­kabiliriz.

Hidroelektriğin dışında bütün so­run, ısı meydana getirmek (kömür, petrol ya da uranyumlu) ve bununla buhar sağlayıp alternatör aracılığıy­la elektrik elde etmek için bir türbini işletmekti. Ocak-kazan-türbin-alter- natör... Uzun bir iş; üstelik birinden ötekine geçişle enerji kaybı da kaçı­nılmaz bir şeydi. Bu durum karşısın­da şu soru kendiliğinden akla geliyor­du. “Isıyla doğrudan elektrik elde edemez miyiz?”

Aslında soru yaklaşık bir buçuk yüzyıl Önce akla gelmiş ve ilk çözüm 1921’de Alman fizikçisi Seebeck tarafından bulunmuştu. “Termoelektrik” denen bu yöntemde kapalı bir devrenin telleri arasına kaynakla birbirine yapıştırılmış iki ayrı madeni çubuk yerleştirilmekte ve kaynak ısıtılmaktadır. Bunun sonucunda bir elektrik akımının meydana geldiği görülür.

Aynı olayı “termoelektronik”te de görürüz. Bu da 2.000-3.000 derecede ısıtılmış madeni bir levha ile elektron yaymak yoluyla elde edilir. Bu yöntemde konvertisör ve nükleer bir reaktör güneşle ısıtılmakta, yüzde 15 bir verimle' birkaç kilovat elde edilmektedir.

Bir üçüncü teknik daha bulunmuştur:  ‘Manyetohidrodinamik ’. Adından da anlaşılacağı gibi elektromanyetizm ve hidrodinamik bir arada kullanılmaktadır. Gerçekte bilinen indükleme yöntemine dayanır: Akım, bir iletken maddenin, mıknatısını manyetik alanının içinde hareket ettirilmesiyle elde edilmektedir. Ancak burada bü madde madeni bir çubuk olmayıp, birgaz fıştırtmasıdır (jet).

“Peki, nasıl oluyor da bir gaz Aştırması tıpkı bir madeni çubuk gibi elektrik akımını geçirebiliyor?”

Yüksek bir ısı vermek yoluyla... Bu ısının etkisiyle atomlar elektronlara ayrılır ve bunların sızmasıyla elektrik akımı sağlanır, bu da gazın iyonlaşması bir nükleer reaktörle elde edilmektedir ve verimi yüzde 47’yi bulacağı hesaplanmaktadır.

Gelecek 80 yıl içinde manyetohidrodinamik santralın kurulup büyük bir hızla yayılması beklenen bir durumdur.

📼 İlgili ek görsel/video:
————————
Sizler de yukarıdaki bilgilere ilave olarak ilgili ürün ve eşyanın "Nedir ve Ne işe yaradığı" hakkında "yorum" bölümünde katkıda bulunabilir, deneyimlerinizi diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz. Veya da buraya tıklayarak yeni bir bilgi gönderebilirsiniz.
Değerlendirme:

Yorum Gönder

0 Yorumlar