Silikat nedir ne işe yarar?• Silikat nedir?


  Yerküredeki en fazla bulunan silisyum ve oksijeni içeren bir mineral grubudur.


• Silikat ne işe yarar?


   Çeşitli zamanlarda ve çeşitli ulusların kaşiflerince bulunan mineralier.

   SiO formülüyle gösterilir. Silikatlar yer kabuğunu meydana getiren minerallerin en önemlileridir. Doğadaki minerallerin %25’i silikatlardır. Püskürük kayaları meydana getiren minerallerin %90’ı silikat bileşimidir.

   Bütün silikatlarda "Si" atomu etrafında dört tane O (oksijen) atomu yerleşmiştir. Fakat silikatların çoğunda bu oksijen atomları bir tek silisyum atomu ile paylaşılır. Durum ne olursa olsun her silisyum atomu ile bunu çevreleyen dört oksijen atomu, bir düzgün dör.tyüzül biçimi meydana getirir. Bu hacmin merkezinde silisyum, dört köşesinde ise oksijen atomları yer almıştır.


   Doğada bulunan silikatların hiç birisi suda erimez. Suda eriyebilen silikatlar, yapay olarak elde edilen alkali silikatlardır. Bunlardan sodyum silikata su camının bileşiminde Na2SiOj Na^Sio^ ve I^SijOj formüllerine uyan silikatlar vardır. Bunlar bileşimlerine göre sırasıyle meta, orto ve disilikat gibi görünürlerse de bu türlerden büsbütün farklı yapıdadır, Gerçekten doğada bulunan meta, orta ve disilikatlar suda erimezler. 

Silikatlar vücdumuzda bulunur.

Hücre üretiminde etkin rol oynayan silika cilt kırışıklıklarından, büyüme bozukluklarına kadar bir çok hastalıkların düzeltilmesinde önemli bir yere sahiptir.

   Buna göre su camında zincir ya da halkalı yapı bulunmamalıdır.
Olivin gibi ortosilikaüar derişik hidrolorik asitte erirler, öteki silikatlar İm özelliği göstermezler.


📼 İlgili ek görsel/video:

————————
Sizler de yukarıdaki bilgilere ilave olarak ilgili ürün ve eşyanın "Nedir ve Ne işe yaradığı" hakkında "yorum" bölümünde katkıda bulunabilir, deneyimlerinizi diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz. Veya da buraya tıklayarak yeni bir bilgi gönderebilirsiniz.

Değerlendirme:

Yorum Gönder

0 Yorumlar