Anestezi nedir ne işe yarar?
• Anestezi nedir?


Tıbbî sahada cerrahî girişmlerde kullanılan bir ilaç türüdür.


• Anestezi ne işe yarar?

   Ameliyatlar sırasında çekilen ağrılara son verebilmek ama­cıyla Valverdi, Janes ve Freidrich ta­rafından elde edilen bölgesel bayılt­ma aygıtları ve ilacı.

 

   Eskiler ağrıyı yok edebilmek için posyon ve sarhoş edici dumanlardan faydalanırlar ya da bölgesel ovmala­ra başvururlardı. Bu amaçla kullanı­lan haşhaş, afyon, adam otu, hint keneviriydi. Sonraları ün kazanan beyaz su veya tatlı zaç yağı XIII. yy’da bu­lundu. XVII. yy.’da Valverdi ve XVI- II. yy.’da Janes Moore damar ve si­nirleri sıkıştırarak bölgesel bir anes­tezi elde etmişlerdi.

 

  18. yy. ortaların­da İsviçreli Mevmer hastalarında anestezi yapmak için hipnotizmadan faydalandı. 1772’de Joseph Pristley azot protoksidi buldu. Humphrey Davy de kendi üzerinde bu gazın gül­dürücü özelliğini saptadı.

 

    Morfin 1802’de Friedrich tarafından bulun­du. 1840’a doğru Amerika’da modern anestezinin 4 yaratıcısı ortaya çıktı. Doktor Crowfordiong, “eterpartileri” sırasında eter buharıy­la sarhoş olan birisinin vurulan dar­beleri hissetmediğini görmüştü. Bu yöntemle bir takım küçük ameliyat­lar yaptı. 1844’de diş doktoru Hora- ce Weaas azot protoksit etkisi altın­da bir dişini çektirdi. 1846’da kimyacı Jakso’un tavsiyesi üzerine yine bir diş doktoru olan VVilliam Norton eter et­kisi altında acı duymadan bir dişini çektirdi.

 

   Bundan sonra Norton, Bos­ ton’da General Hospital’da bir gene cerrahi müdahalesi sırasında yöntemi nin değerini kanıtladı. 1847’deSimp son kloroform ile ı'lk anesteziyi yaptı ve kraliçe Viktorya 1852’de bundat yararlandı. 1885’te kokainle uyuştu rulan kesimlerde ilk yerel ve bölgesel anesteziler denendi. 1894’te Calsoı bir rastlantı sonucu etil klorüründi genel bir anestezik olduğunu buldu.

 

   1898 yılında Bier ilk raşianesteziy yaptı. Ertesi yıl skopolarinin kullanılmasıyla yarım uyku hali elde edildi 1905’te Proksin Fichhorn ve Brauı tarafından bulundu. Raktum anestezisi 1917’de Almanya’da geliştirildi.

 

 


📼 İlgili ek görsel/video:VİDEO: Anestezi ve anestezi teknikleri hakkında

————————
Sizler de yukarıdaki bilgilere ilave olarak ilgili ürün ve eşyanın "Nedir ve Ne işe yaradığı" hakkında "yorum" bölümünde katkıda bulunabilir, deneyimlerinizi diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz. Veya da buraya tıklayarak yeni bir bilgi gönderebilirsiniz.
Değerlendirme:

Yorum Gönder

0 Yorumlar